TEVÉKENYSÉGÜNK

Projektünk célcsoportja:

Somogy, Tolna és Baranya megyében élő lakosság: nemzetiségiek, romák és nem romák, felnőttek és gyermekek egyaránt. Kiemelt célcsoport a gyermekek, fiatalok, azok a szakemberek (pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek), akik romákkal, romákért dolgoznak, valamint azok a hátrányos helyzetű emberek, akiknek korlátozottak a hozzáférési lehetőségei a kulturális javakhoz, eseményekhez, termékekhez. A célcsoportok elérése elsősorban az együttműködő partnereinken keresztül valósul meg. A Somogy megyei, a Tolna megyei és a Baranya megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kötöttünk. A megyei önkormányzatok feladata a pályázati program megvalósításának támogatása, lehetőségeik szerinti ajánlása a célcsoport számára.

Projektünk helyszínei:

A projekt során Baranya megye két városában, Pécsett és Komlón, valamint 9 községben (Nagynyárád, Siklósnagyfalu, Véménd, Bosta, Drávaiványi, Szalánta, Nagydobsza, Diósviszló és Patapoklosi) rendezünk programokat. Ezen településeken jelentős roma közösségek élnek.

Projektünk céljai:

    • A roma kulturális értékek, hagyományok összegyűjtése, bemutatása, átadása, megőrzése.
    • Az előítéletek csökkentése és az elfogadás növelése.
    • Minőségi szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférés javítása.
    • A kultúrák közötti párbeszéd erősítése.
    • Az eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködése érdekében programok, események, kulturális termékek előállítása.

Projekttevékenységeink a célok eléréséhez:

1. Kulturális események, programok, fórumok, kulturális és egyéb előadások, kiállítások, események szervezése, lebonyolítása, amelyek közelebb hozzák a roma kultúrát a fiatalok, a többségi társadalom tagjai számára
– Nemzetiségi Gasztro Találkozó (digitális rögzítéssel);
– A HaNGok produkció bemutatása Pécsett a Kodály központban.

2. Roma és nemzetiségi hagyományok megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak, nemzetiségek kulturális örökségének és múltjának megismertetése és elmélyítése (zene, képzőművészet, népművészet, tánc, filmművészet, iparművészet stb. területén)
– Cigány tánc megőrzése és átadása a fiatalabb korosztályoknak

3. Olyan nem formális, informális workshopok, tréningek, nyelvi képzések, romológiai ismertető képzések kidolgozása és megvalósítása, amelyek az érdeklődőkkel megismertetik a roma kultúrát, történelmet, értékeket, valamint az érzékenyítő tanfolyamok révén változtatnak a romákkal foglalkozó szakemberek és a többségi társadalom szemléletén, hozzáállásán is
– Kommunikációs tréning 10 fő részére;
– Személyiségfejlesztő és önismereti tréning 10 fő részére;
– Érzékenyítő tréning 10 fő részére;
– Új képzési módszertan átadása pedagógusok, szociális munkások, kulturális szakemberek, civilek) részére, akik romákkal, romákért dolgoznak.

4. A Roma Holokauszt bemutatása, emlékezés fenntartása
– a Roma Holokauszt bemutatása Pécsett.

5. A roma és nemzetiségi hagyományok őrzését, megismertetését célzó weboldal létrehozása, tartalommal való feltöltése, folyamatos frissítése, fenntartása

6. Roma és nemzetiségi kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek őrzése, ápolása

a. Kulturális, helytörténeti, történelmi emlékek összegyűjtése, bemutatása, digitalizálása, a roma kulturális tartalmak értékmentése, illetve az ezek kulturális vagy strukturált online oktatási célú elérhetőségéhez való hozzáférés érdekében (kiemelt cél, hogy a NAT-ba bekerült roma, nemzetiségi ismeretek oktatásához, megismeréséhez minél szélesebb körben álljanak rendelkezésre eszközök, források a pedagógusok, tanulók számára):

– Roma folklór felkutatása, összegyűjtése, digitalizálása a dél-dunántúli régióban, és a Dél-dunántúli Régió Digitális Roma Értéktár létrehozása.

b. Roma és nemzetiségi közművelődési szervezetek tevékenységének szakmai támogatása, szakmai utak szervezése:
– Szakmai út Hodászra – „Jó gyakorlat konferencia”.

c. Részvétel hazai nemzetiségi rendezvények szervezésében, a más által szervezett rendezvényeken a nemzetiségi, kiemelten roma részvétel megszervezése:
– Komlói Nemzetiségi Tavasz.

7. Nemzetiségi, elsősorban roma kultúra területén tevékenykedő szervezetek számára kulturális termékek létrehozása

a. Kulturális termékek létrehozása a kortárs színház, tánc, zene, irodalom, film, fotó, festészet, szobrászat, installációk, dizájn, utcai művészetek, gasztrokultúra, design és ezek bármilyen mutációja, variációja tárgykörben, valamint ezek széleskörű elérhetővé tétele, akár digitális formában is:
– Gasztronómiai utazásról filmek, hangos szakácskönyv elkészítése.

8. Roma kulturális értékek megőrzéséhez, megértéséhez, átadásához szükséges kompetenciák fejlesztése

a. Újszerű ismeretátadási módszerek kifejlesztése, alkalmazása és azok elérhetővé tétele
– Módszertani képzési program kifejlesztése – a cigány népismeret alapjainak, gyakorlatban hatékonyan működő, módszertani ismeretek átadására, mely a hátrányos, főleg roma gyerekek oktatásának módszertanát adja át, a Gandhi Gimnázium tapasztalataira építve.

Székhely

7629 Pécs, Komját A. u. 5

Levelezési cím

7629 Pécs, Komját A. u. 5

Telefon

+36 72

E-mail

nerok@gandhikft.hu